Advt.

Advt.

Thursday, 26 March 2015

कम्युनिकेशन स्कील: छोट्या शब्दांची मोठी जादू

-महावीर सांगलीकर
9145318228 Talks
8149703595 Whats App


कोणत्याही मंत्रांपेक्षा Thank You, Sorry, Congrats, Good Morning, welcome, Well done, bye  हे शब्द जास्त शक्तिशाली आहेत. हे शब्द तुम्हाला पॉझिटिव्ह बनवतात. तुम्हाला मानसिक शांती देतात. शिवाय हे शब्द उच्चारण्यासाठी तुम्हाला जास्त वेळ द्यावा लागत नाही. एखादा मंत्र म्हणण्यात तुमची कित्येक मिनिटे जातात, पण मी वर सांगितलेला एखादा शब्द म्हणायला फार तर दोन सेकंद लागतात.

बहुतेक मंत्र हे तुम्हाला न कळणा-या भाषेत असतात. तुम्हाला त्यांचा अर्थ माहीत नसतो. याउलट वरील शब्द हे तुमच्या ओळखीचे असतात आणि तुम्हाला त्यांचा अर्थ चांगलाच माहीत असतो. त्यामुळे ते शब्द तुम्ही योग्य वेळी योग्य ठिकाणी वापरल्याने तुम्हाला त्यांचा चांगलाच उपयोग होतो.

तुमच्या मंत्रोच्चाराने तुमचे लोकांशी असणारे संबंध सुधारण्याचा प्रश्नच येत नाही. मंत्रोच्चाराने तुम्हाला एखादे वेळेस मानसिक शांति मिळेल पण त्यापलिकडे तुमचा कांही  फायदा होणार नाही.  मत्रोच्चाराने तुमची अडलेली कामे होण्याचा  प्रश्नच येत नाही. पण मी वर सांगितलेले शब्द उच्चारायची सवय तुम्हाला लागल्यास लोक तुमच्याशी आपुलकीने वागायला लागतील. वेळप्रसंगी तुमच्या मदतीला येतील. तुमचा लोकसंग्रह वाढत जाईल.

इथे तुम्ही हेही लक्षात घ्यायला पाहिजे की बहुतांश मंत्र हे देवाला खुश करण्यासाठी असतात. देव असलाच तर तो कांही खूष व्हायला किंवा रागवायला माणूस नाही. त्यामुळे तुम्ही स्वत:ला आणि इतरांना आपल्या बोलण्यातून, छोट्या छोट्या गोष्टीतून खूष केल्यास तुमचा जास्त फायदा होईल.

कांही देवभक्तांचा असा समज असतो की आपल्याला मदत करणारा माणूस देवाने आपल्याकडे पाठवला आहे. ठीक आहे, ज्याची त्याची श्रद्धा. पण मग त्या देवाने पाठवलेल्या माणसाशी व्यवस्थित, गोड बोलायला नको का?

तुम्हाला ज्या अडचणी येतात, अडथळे येतात त्याचे मुख्य कारण तुम्ही लोकांशी नीट बोलत नाही किंवा फारसे बोलत नाही हे असू शकते. त्यामुळे तुम्ही तुमचे कम्युनिकेशन स्कील वाढवल्यास तुमचे सगळे अडथळे दूर होतील.


हेही वाचा:
यशाचे रहस्य: यशस्वी, आनंदी, प्रसन्न रहाण्याचे 12 स...
सोडा हा फुकटेपणा
सदिच्छा नाकारू नका

No comments:

Post a Comment